Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné údaje
  Biopark s.r.o.                   
  Mikovíniho 5                     
  831 02 BratislavaIČO: 44498322
  DIČ: 2022720865 
  IČ DPH: SK2022720865
  Zapísaná: OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., vložka číslo: 75752/B
  Bankové spojenie: 2629835258/1100 Tatrabanka
  e-mail: eshop@biopark.sk

 

 1. Definícia základných pojmov

Predávajúci – Biopark s.r.o. , Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava
Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez náš e-shop a uzavrieť s nami kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez náš e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.
Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaná v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.
Konečný spotrebiteľ – nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.
Objednávka – je návrhom kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a tá je uzatvorená oznámením predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí jeho objednávky.
Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.
Minimálna trvanlivosť- doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).

 

 1. Objednávka
  1. Náš zákazník si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru a to:
   1. Bez registrácie: prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (internetu) vyplníte elektronický formulár uvedený na našej internetovej stránke www.biopark.sk. Vo formulári uvediete svoje kontaktné údaje: meno, adresu, telefónne číslo a e-mail.
   2. S registráciou: po vyplnení potrebných údajov v elektronickom formulári sa zaregistrujete a pri každej nasledujúcej objednávke postačí vyplniť objednávkový formulár bez ďalšieho udávania osobných údajov. Sprostredkovatelia tovaru ( naši obchodní partneri) sa registrujú povinne.
  2. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením. Objednávka (kúpna zmluva) je pre Vás ako spotrebiteľa vždy dostupná.
  3. Náležitosti objednávky
 1. údaje o spotrebiteľovi: obchodné meno firmy, resp. meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, IČO a fakturačnú adresu (neplatí pre konečného spotrebiteľa), adresu odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 2. informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, množstvo, cena).
 3. dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
   
 1. Cena tovaru
  1. Cena (s DPH i bez DPH) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente prijatia objednávky. Tovar Vám bude dodaný v platnej cene.
  2. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si objednáte väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou ako sú naše zásoby na sklade, máme právo ponúknuť Vám rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku máte právo odmietnuť.
  3. Vyhradzujeme si právo upravovať uvedené ceny. O cenách Vás informujeme na našej internetovej stránke alebo Vám po predchádzajúcej dohode poskytneme cenník. Taktiež si vyhradzujeme právo meniť údaje o tovare (najmä veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód a pod. )uvedené v cenníku.
  4. Sprostredkovateľ má po predchádzajúcej vzájomnej dohode právo nakupovať u nás za veľkoobchodné ceny. Pred sprístupnením veľkoobchodných cien si od Vás vyžiadame potrebné doklady (kópiu), najmä výpis z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra, osvedčenie o registrácii (DIČ, IČ DPH) a údaje pre bankové spojenie.
  5. Pre objednávanie prostredníctvom internetu je nutné, aby sa sprostredkovateľ zaregistroval. Podmienky dodania, cenu tovaru a spôsob platby za objednaný tovar upresníme na základe vzájomnej dohody po registrácii na našej internetovej stránke a po zaslaní požadovaných dokladov.

 

 1. Platobné podmienky
  Môžete sa rozhodnúť pre tieto spôsoby úhrady ceny za tovar:
  1. Dobierka
   Platbu za objednaný tovar vykonáte na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade Vám slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér).
  2. Internet banking
   Platbu môžete vykonať použitím svojej bankomatovej karty (CardPay - Visa, Visa Electron, MasterCard, Dinner ).
  3. Prevodným príkazom („na faktúru“)
   Sprostredkovateľ ( obchodný partner ) vykoná úhradu bankovým prevodom na základe nami vystavenej faktúry. Tovar Vám bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet, prípadne po prevzatí hotovosti, pokiaľ si podmienky nedohodneme inak.

   Podmienky dodania tovaru a splatnosť faktúry je možné podrobnejšie upraviť na základe našej predchádzajúcej dohody.
   Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.
   Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.
    
 2. Dodacie podmienky
  1. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.
  2. Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
  3. V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
  4. Objednávka sprostredkovateľa ( spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

   A. Spôsob dodania tovaru a cena:
 1. Poštou:
  Tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty. Cenu za dodanie účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty ( viac v bode B. Cena dopravy).
 2. Zásielkovou službou GLS (kuriérom)
  Pokiaľ si prajete mať tovar rýchlejšie k dispozícii , uveďte v objednávke spôsob dodania Kuriér a my Vám pošleme tovar prostredníctvom zásielkovej služby GLS.
   

B. Cena dopravy:

 1. Tovar do 10 kg v minimálnej hodnote 50 €: zadarmo
 2. Tovar do 10 kg v hodnote do 50 €:

do 2kg - 3,60 € (oslobodené od DPH)
do 5kg - 4,00 € (oslobodené od DPH)
do 10kg - 4,70 € (oslobodené od DPH)

 1. Tovar nad 10 kg v minimálnej hodnote 50 €:

do 15kg - 3,16 € (7,86 € – 4,70 €) (vrátane DPH)
do 20kg - 3,76 € (8,46 € – 4,70 €) (vrátane DPH)
do 25kg - 4,51 € (9,21 € – 4,70 €) (vrátane DPH)
do 30kg - 5,26 € (9,96 € – 4,70 €) (vrátane DPH)

 

 

 1. Tovar nad 10 kg v hodnote do 50 €

do 15kg - 7,86 € (vrátane DPH)
do 20kg - 8,46 € (vrátane DPH)
do 25kg - 9,21 € (vrátane DPH)
do 30kg - 9,96 € (vrátane DPH)
 

 

C. Dodacia lehota:

 1. Pokiaľ sa nedohodneme inak, Vašu objednávku vybavíme do 30 dní od jej prijatia.
 2. Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, spravidla do 2-5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky).
 3. Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

 D. Prevzatie zásielky:

 1. Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás (uplatníme si u dopravcu náhradu škody) a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 3. V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný ), vyplníte priložený reklamačný lístok, ktorý nám odošlete spolu s dotknutým tovarom a následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 4. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 5. Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete po predchádzajúcej dohode až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola splnená (vybavená) a teda zásielka vyexpedovaná. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.
 2. Ak Vám tovar nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám vrátiť podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 7 dní odo dňa jeho prevzatia.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy ste povinný oznámiť nám písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Biopark s.r.o. , Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.
 3. V oznámení o odstúpení od zmluvy ste povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby ste nám tovar vrátili v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. Uvítame, ak nám uvediete aj dôvod vrátenia tovaru, avšak to nie je podmienkou pre vrátenie peňazí.
 4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar sme povinní prevziať späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Ak splníte všetky uvedené podmienky , vykonáme úhradu na číslo účtu, ktoré ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na Vami uvedenú adresu.
 6. Pokiaľ nemôžeme Vašu objednávku riadne vybaviť, bez odkladu Vám oznámime dôvod a navrhneme riešenie. Ďalej budeme postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.
 7. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

UPOZORNENIE !!! Ak sa nedohodneme inak, nie ste oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, t.j. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.

 

 1. Reklamačné podmienky
 1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.
 2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu eshop@biopark.sk.
 3. Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom e -shope sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
 4. Postup vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 - §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
 6. Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.
 7. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.
 8. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 10. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.
 11. Ak sa z Vašej strany jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môžeme to považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Vás uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
   
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Vyplnením a odoslaním objednávky nám dávate súhlas na zhromažďovanie a evidovanie Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch. Tento súhlas máte právo písomne odvolať na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. Údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom spracovávania a uchovania, môžete kedykoľvek zmeniť.
 4. Vyhradzujeme si právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov našej internetovej stránky. Zaväzujeme sa, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytneme tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a my za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.
   
 1. Záverečné ustanovenia
   
 1. Orgány dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 , fax č.: 02/ 58272 170 , e-mail: ba@soi.sk


Regionálna veterinárna a potravinová správa- Bratislava

Polianky 8, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk

 

 1. Platnosť obchodných podmienok:

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov..

Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a zároveň súhlasíte so znášaním a uhradením nákladov Vám vzniknutých pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy.

Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejníme na svojej internetovej stránke www.biopark.sk.


Obchodné podmienky sú platné od : 16.5.2013